Amsterdam - Madrid

Fictieve opdracht (GMI) Tijdens mijn studie kreeg ik de opdracht om voor de expositie van 2022 een affiche te maken, waarbij de culturele band tussen de steden Amsterdam en Madrid zichtbaar wordt. Gezocht werd naar een nieuwe uitstraling voor de expositie in het jaar 2022, rekening houdend met wat de beiden steden op cultureel, geografisch en demografisch-gebied te bieden hebben.

Uitdaging
De uitdaging was het verband te zoeken tussen de twee steden en dit visueel om te zetten naar een sterk beeld. Mijn uitgangspunt was muziek aangezien muziek verbindt. Om van opdracht naar uiteindelijke eindresultaat te komen zijn een aantal stappen gemaakt. Zoals moodboard sfeer, typografie en kleur. Karakteristiek voor Madrid zijn de flamingo dansers, de klassieke gitaar, de anjer en de zon of het vuur.  Voor Amsterdam is het de smartlappen begeleid door de accordeon de handelsstad waar de grachtenpanden schots en scheef naast elkaar gebouwd zijn. 

De kleuren rood, geel en goud zitten zowel in de anjer en de zon van Madrid als in het wapen van Amsterdam. Qua typografie is gekozen voor de Amsterdamse school en de unieke typografie van de straatbordjes van Madrid. Deze typografie is speciaal voor de stad ontworpen.

Eindresultaten
Affiche, ansichtkaarten en een billboard waarin duidelijk wordt dat muziek kan verbinden tussen deze twee steden.

Trefwoorden
warm, zon, vuur, temperamentvol, Jordaan, muziek, flamingo danser

Doelgroep is de inwoners van Amsterdam en Madrid.

Rol designer
Datum: 2022